Serwer oświatowy
Serwer Oświatowy Mawi  przeznaczony jest głównie dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz rad rodziców. Głównym celem przyświecającym powstaniu serwera było stworzenie platformy do wymiany poglądów i doświadczeń uzyskiwanych przy pracy w szkołach, przedszkolach i innych ośrodków szkolno-wychowawczych. Serwer zawiera bieżące informacje oświatowe, autorskie opracowania metodyczne, podręczne teleadresowe i informacyjne bazy danych oraz wiele innych użytecznych informacji związanych z oświatą.
WYKAZ
ZASADY
PRZEPIS
Zasady publikacji
Szanowni Państwo,
e-Biblioteka Mawi obejmuje już ponad 12 000 publikacji nadesłanych przez nauczycieli. To dzięki Wam udało się zgromadzić tak pokaźny zbiór opracowań, udostępnianych dyrekcji i nauczycielom zatrudnianym we współpracujących z Mawi placówkach oświatowych. Zachęcamy do nadsyłania kolejnych publikacji, dzięki którym będzie powiększać się zbiór e-Biblioteki, stając się coraz bardziej wszechstronnym źródłem bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

Aby publikacja mogła zostać umieszczona w ramach eBiblioteki Mawi, należy:
  • przesłać publikacje na nośniku elektronicznym na nasz adres: MAWI Sp. z o.o., 01-121 Warszawa, ul. Monte Cassino 13 z dopiskiem "PUBLIKACJE" lub pocztą elektroniczną na adres: publikacje@mawi.pl
  • wypełnić i podpisać ankiety (każda oddzielnie dla oddzielnych publikacji), poświadczając autorstwo publikacji, oraz przesłać je wraz z publikacjami na nasz adres: MAWI Sp. z o.o., 01-121 Warszawa, ul. Monte Cassino 13 z dopiskiem "PUBLIKACJE".
Wymogi techniczne i formalne znajdują się w » Przepisie na dobrą publikację «

MAWI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania publikacji bez podania przyczyny. MAWI Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich przez opublikowanie nadesłanych materiałów.
Autor publikacji nieodpłatnie udziela MAWI Sp. z o.o. w Warszawie licencji na wydanie publikacji w formie elektronicznej na CD-ROM-ie i stronie internetowej www.mawi.pl, oraz rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych aż do wyczerpania egzemplarzy kolejnego wydania CD-ROM-u.
(prosimy użyć opcji "zapisz jako...")

MAWI Sp. z o.o. oświadcza, że przekazane dane osobowe będą służyły tylko i wyłącznie do potrzeb wynikających z publikowania ww. opracowania i nie będą udostępniane nikomu, pod warunkiem że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa. Każdy ma w dowolnym momencie dostęp do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Pełna lista wszystkich wydanych przez nas publikacji znajduje się w dziale Wykaz publikacji.
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl
MAWI FOTO Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAWI FOTO Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.8-31.10.2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 99 183,93 zł, przy 100% wkładzie Funduszu Europejskiego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.