Serwer oświatowy
Serwer Oświatowy Mawi  przeznaczony jest głównie dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz rad rodziców. Głównym celem przyświecającym powstaniu serwera było stworzenie platformy do wymiany poglądów i doświadczeń uzyskiwanych przy pracy w szkołach, przedszkolach i innych ośrodków szkolno-wychowawczych. Serwer zawiera bieżące informacje oświatowe, autorskie opracowania metodyczne, podręczne teleadresowe i informacyjne bazy danych oraz wiele innych użytecznych informacji związanych z oświatą.
Kalendarium roku szkolnego
Lp. Wydarzenie Termin
1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2016 r.
2Dzień Nauczyciela14 października 2016 r.
3Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2016 r.
4Ferie zimowe
 • województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

16 - 29 stycznia 2017 r.
23 stycznia - 5 lutego 2017 r.
30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

14 - 26 lutego 2017 r.
5Wiosenna przerwa świąteczna13 - 18 kwietnia 2015 r.
6Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 2. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 3. w pozostałych gimnazjach:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 4. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna
7Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9) oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września):28 kwietnia 2017 r.
8Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego:5 stycznia 2017 r.
9Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych:27 stycznia 2017 r.
10Egzamin maturalny:
 • część ustna
 • część pisemna
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna
11Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. w okresie zimowym
  • etap pisemny
  • etap praktyczny
 2. w okresie letnim
  • etap pisemny
  • etap praktyczny
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna
12Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna
13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:23 czerwca 2017 r.
14Ferie letnie:24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
     
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Monte Cassino 13, 01-121 Warszawa, NIP 527-010-41-43
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
Mawi Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Monte Cassino 13
01-121 Warszawa
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl