Serwer oświatowy
Serwer Oświatowy Mawi  przeznaczony jest głównie dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz rad rodziców. Głównym celem przyświecającym powstaniu serwera było stworzenie platformy do wymiany poglądów i doświadczeń uzyskiwanych przy pracy w szkołach, przedszkolach i innych ośrodków szkolno-wychowawczych. Serwer zawiera bieżące informacje oświatowe, autorskie opracowania metodyczne, podręczne teleadresowe i informacyjne bazy danych oraz wiele innych użytecznych informacji związanych z oświatą.
Kalendarium roku szkolnego
Lp. Wydarzenie Termin
1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018 r.
2Dzień Nauczyciela14 października 2018 r.
3Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2018 r.
4Ferie zimowe
  • województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
  • województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie


14 – 27 stycznia 2019 r.
21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
11 – 24 lutego 2019 r.
5Wiosenna przerwa świąteczna18 – 23 kwietnia 2019 r.
6Egzamin ósmoklasistyUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
7Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
8Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennymUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
9Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 10 i 11 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)26 kwietnia 2019 r.
10Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego4 stycznia 2019 r.
11 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 10) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego25 stycznia 2019 r.
12Egzamin maturalny:Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
13Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
14Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2019 r.
15Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
     
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl