Terminarz Dyrektora
Jedenaste wydanie PORADNIKA NAUCZYCIELA - TERMINARZ DYREKTORA przygotowane na rok szkolny 2020/2021 różni się nieznacznie od poprzednich.
W związku z planowaną kolejną reformą systemu szkolnictwa zbiór informacji zawartych w tym wydaniu został dopasowany do nowych realiów. Poza typowym kalendarium TERMINARZ DYREKTORA zawiera wiele dodatkowych informacji, niezbędnych w codziennej pracy Dyrektora placówki oświatowej. Wśród nich znajdą Państwo m. in. informacje przydatne w planowaniu roku szkolnego, zbiór tabel ułatwiających organizację pracy czy oświatowy informator teleadresowy. Mamy nadzieję, że nasz Terminarz sprosta Państwa oczekiwaniom i ułatwi wykonywanie bieżących obowiązków. Serdecznie prosimy o uwagi, które będą pomocne przy opracowywaniu kolejnych wydań, np. na nasz adres e-mail:
mawi@mawi.pl.

Terminarz Dyrektora zawiera następujące elementy (zgodnie z układem):
 • Skrócone kalendarze
 • Plan roku szkolnego, podzielony na poszczególne miesiące
 • Wybrane ważne daty w roku szkolnym (święta, wydarzenia) oraz daty związane z organizacją roku szkolnego (przerwy świąteczne, ferie)
 • Kalendarium w układzie:
  • tydzień kalendarzowy na dwóch sąsiednich stronach z podziałem na poszczególne dni
  • dla każdego dnia: wykaz imienin, aktualny znak zodiaku, liczba dni od rozpoczęcia i do zakończenia roku kalendarzowego, godziny wschodu i zachodu słońca i księżyca, a także jego fazy (dla Warszawy), miejsce na notatki
  • dla każdego tygodnia: liczba tygodni do zakończenia roku kalendarzowego oraz do rozpoczęcia lub do zakończenia roku szkolnego, ciekawe aforyzmy i skrócone kalendarium poprzedniego, bieżącego i następnego miesiąca.
 • Lista nauczycieli z możliwością zapisania informacji teleadresowych
 • Plany zajęć w podziale tygodniowym
 • Plany lekcji w podziale tygodniowym
 • Tabele ocen uczniów cząstkowych i semestralnych dla kilku klas
 • Tabele klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej dla kilku klas
 • Tabele informacji o uczniach z miejscem na dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów
 • Tabele wywiadówek/spotkań z rodzicami, zebrań/narad, konferencji/szkoleń i zadań dodatkowych/dyżurów
 • Oświatowy informator teleadresowy, zawierający informacje adresowe i kontaktowe o:
  • Ministerstwie Edukacji Narodowej i jego jednostek organizacyjnych
  • Kuratoriach Oświaty
  • Centralnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych
  • Centralnych oraz Publicznych Placówkach Doskonalenia Nauczycieli
  • Komitetów Olimpiad wiedzy
 • Wykaz świąt stałych i ważnych dni w roku kalendarzowym
 • Wykaz miar i wag metrycznych i angielskich
 • Wykaz odległości między wybranymi miejscowościami w Polsce
 • Wykaz międzymiastowych numerów kierunkowych
 • Miejsce na notatki
UWAGA!!! Każdy egzemplarz Terminarza Dyrektora jest bezpłatny i nie może być przedmiotem handlu.
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl
MAWI FOTO Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAWI FOTO Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.8-31.10.2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 99 183,93 zł, przy 100% wkładzie Funduszu Europejskiego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.