Poradnik Nauczyciela
Od ponad 20 lat corocznie przygotowujemy i wydajemy nasz „Poradnik Nauczyciela”. Poradnik cieszy się ogromną popularnością wśród nauczycieli, którym go dostarczamy. Zawiera przydatne informacje oraz duży wybór tabel organizujących codzienną pracę nauczyciela w szkole. Ponadto spełnia funkcję terminarza i informatora.

Poradnik Nauczyciela zawiera następujące elementy:
 • Wybrane ważne daty w bieżącym roku szkolnym
 • Skrócone kalendarze na bieżący rok
 • Plany lekcyjne dla kilku klas
 • Plany zajęć tygodniowych
 • Tabele ocen uczniów z podziałem na oceny cząstkowe i semestralne
 • Tabele klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej
 • Miejsce na notatki
 • Terminarz z podziałem na dni (7 dni na dwóch sąsiednich stronach) z miejscem na notatki, dodatkowo opatrzony skróconym kalendarzem na 3 miesiące (poprzedni, bieżący i następny), wykazem imienin oraz aforyzmem
 • Tabele kontaktowe z rodzicami lub opiekunami uczniów
 • Tabele wywiadówek i spotkań z rodzicami
 • Wykaz telefonów alarmowych i innych
UWAGA!!! Każdy egzemplarz poradnika jest bezpłatny i nie może być przedmiotem handlu.

Serdecznie prosimy o uwagi, które będą pomocne przy opracowywaniu kolejnych wydań, np. na nasz adres e-mail: mawi@mawi.pl


Wszelkie prawa do wzoru okładki oraz do użytego zdjęcia zostały zastrzeżone przez Mawi Foto Sp. z o.o. (copyright ©)
Okładka ani zdjęcie nie mogą być powielane bądź reprodukowane w żadnej formie, w szczególności w postaci elektronicznych plików graficznych, fotokopii, druku, kserokopii, bez pisemnej zgody wydawcy.
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem udzielenia informacji przez firmę MAWI FOTO Sp. z o.o. dotyczącej realizowanych przez firmę usług.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, natomiast jej brak będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Uprzejmie informujemy,
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWI FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Lipkowskiej Wody 2/6, 05-080 Mościska, NIP 118-216-27-07
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktu i udzielenia informacji w sprawie realizowanych przez nas usług.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania/zmiany a także do ich trwałego usunięcia.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
MAWI FOTO Sp. z o.o.
Mościska, ul. Lipkowskiej Wody 2/6
05-080 Mościska
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl
MAWI FOTO Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania na realizację Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAWI FOTO Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.8-31.10.2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 99 183,93 zł, przy 100% wkładzie Funduszu Europejskiego.
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.