Poradnik Nauczyciela
Od ponad 20 lat corocznie przygotowujemy i wydajemy nasz „Poradnik Nauczyciela”. Poradnik cieszy się ogromną popularnością wśród nauczycieli, którym go dostarczamy. Zawiera przydatne informacje oraz duży wybór tabel organizujących codzienną pracę nauczyciela w szkole. Ponadto spełnia funkcję terminarza i informatora.

Poradnik Nauczyciela zawiera następujące elementy:
 • Wybrane ważne daty w bieżącym roku szkolnym
 • Skrócone kalendarze na bieżący rok
 • Plany lekcyjne dla kilku klas
 • Plany zajęć tygodniowych
 • Tabele ocen uczniów z podziałem na oceny cząstkowe i semestralne
 • Tabele klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej
 • Miejsce na notatki
 • Terminarz z podziałem na dni (7 dni na dwóch sąsiednich stronach) z miejscem na notatki, dodatkowo opatrzony skróconym kalendarzem na 3 miesiące (poprzedni, bieżący i następny), wykazem imienin oraz aforyzmem
 • Tabele kontaktowe z rodzicami lub opiekunami uczniów
 • Tabele wywiadówek i spotkań z rodzicami
 • Wykaz telefonów alarmowych i innych
UWAGA!!! Każdy egzemplarz poradnika jest bezpłatny i nie może być przedmiotem handlu.

Serdecznie prosimy o uwagi, które będą pomocne przy opracowywaniu kolejnych wydań, np. na nasz adres e-mail: mawi@mawi.pl


Wszelkie prawa do wzoru okładki oraz do użytego zdjęcia zostały zastrzeżone przez Mawi Sp. z o.o. (copyright ©)
Okładka ani zdjęcie nie mogą być powielane bądź reprodukowane w żadnej formie, w szczególności w postaci elektronicznych plików graficznych, fotokopii, druku, kserokopii, bez pisemnej zgody wydawcy.
Mawi Publisher to usługa poligrafii w atrakcyjnej cenie skierowana do współpracujących z nami placówek oświatowych.
Mawi sport to niezwykłe pamiątki fotograficzne młodych zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Błędy

Proszę przepisać kod z obrazka:
Mawi Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Monte Cassino 13
01-121 Warszawa
tel. (22) 355 06 00
e-mail: mawi@mawi.pl